About Us

About
Us

16 ปีที่ผ่านมา เราได้รับการยกย่องเป็นอย่างดี ไว้วางใจในด้านออกแบบสื่อ Online Website เพื่อตอบโจทย์ในการเเข่งขันในยุคปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรูปสื่อโฆษณาเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นที่ความแตกต่าง ทันสมัย พร้อม Proposal Marketing Pack Sponsor ดูน่าเชื่อถือช่วยในการหา Sponsor / Design Website on Mobiel ในรูปแบบแก้ไขได้เอง ในรูปแบบคงแบรนด์เดิม ปัจจุบัน Website หน้าที่ของเค้าส่วนหนึ่ง คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างของแบรนด์และสินค้า Product ที่นิยมและส่งเสริมได้ดี เช่น เว็บไซต์ อาหารเสริม เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เว็บไซต์ คลิินิกเสริมความงามเว็บไซต์ บริษัท หรือ Website สินค้าในจำนวนเยอะ Website E commerce ที่ระบบจ่ายเงินไม่ซับซ้อน และที่สำคัญการถ่ายภาพสินค้าต่างๆ หรือเขียน 3D Product ให้เหมือนจริง ประกอบเว็บไซต์ เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ได้เป็นอย่างดี

Medee เราเป็นทีมสร้างสรรค์งานอย่างมืออาชีพ คิดแตกต่างสร้างความน่าสนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

เว็บไซต์ / บรรจุภัณฑ์ / ถ่ายรูปประกอบเว็บไซต์ / รีทัชรูป เช่น รีทัชสินค้า รีทัชนางแบบสินค้า / เขียน 3D สินค้าประกอบงาน / ออกแบบ Proposal Marketing Pack sponsor / Motion animation infographic / Banner Motion Facebook / Company Profile / เว็บไซต์ งานวิ่ง พร้อมระบบสมัคร /  

งานบริการทีมงาน medee

เว็บไซต์ / บรรจุภัณฑ์ / ถ่ายรูปประกอบเว็บไซต์ / รีทัชรูป เช่น รีทัชสินค้า รีทัชนางแบบสินค้า / เขียน 3D สินค้าประกอบงาน / ออกแบบ Proposal Marketing Pack sponsor / Motion animation infographic / Banner Motion Facebook / Company Profile / เว็บไซต์ งานวิ่ง พร้อมระบบสมัคร /

(MeDee selection Co.,Ltd.) ยังคงพัฒนา การออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของการใช้งาน โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการออกแบบ เว็บไซต์ WordPress