Liverpool Tour

Concept

ดีไซน์ Key Visual การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมชาติไทยกับ Liverpoo FC สื่อ Media Online ต่างๆ ออกแบบ Decorate ในห้อง ViP ทางเข้างาน เพื่อให้ตอบโจทย์ในความเป็น Liverpool Tour Thailand

Creative Design Online

คิดโครงสร้างตัวเว็ปไซต์ให้ใช้งานง่าย แนะนำการจัดหมวดหมู่สินค้าให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้งาน เพิ่มดีไซน์ให้เกิดมูลค่ากับสินค้า ด้วยดีไซต์ที่โดดเด่น วางแผน Online Marketing เช่น Google Adwords, Facebook Ads และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า ด้วยการแสดงผลบนมือถือ (Responsive Web Design)  


 

ออกแบบ Poster รวมทำสื่อ Banner ออนไลน์ ส่ิงพิมพ์เพื่อการตลาด ส่งเสริมในงาน Event

 

หมวดหมู่ : Logo DesignPoster KeyVisual
Tags : Event Design